• Michiel Jansplein 38
    3920 Lommel
    info@psycheplus.be
    + 32 11 74 66 73

Neem contact
met ons op

Aanmeldingsstop

Omwille van de zeer grote toestroom, zien we onszelf genoodzaakt een aanmeldingsstop te hanteren voor psychodiagnostiek en psychotherapie. Dit om de zorg voor ons huidige cliënteel te kunnen garanderen. Het is enkel nog mogelijk aan te melden voor onze groepstrainingen of voor intelligentieonderzoek i.h.k.v. opstart logopedie.