• Michiel Jansplein 38
    3920 Lommel
    info@psycheplus.be
    + 32 11 74 66 73

Ons Team

Ons team vertrekt vanuit een stevige universitaire basis en zeer ruime praktijkervaring. 

In onze teamoverleggen dagen we elkaar dagelijks uit door op zoek te gaan naar nieuwe invalshoeken bij de cliënten die we bespreken. 

Sarah Mangelschots

Praktijkeigenaar Psyche Plus
Klinisch Psychologe voor Kind, Jeugdige & Gezin
Psychodynamisch Kinderpsychotherapeute

Laure Rubens

Orthopedagoge & Seksuologe
Gezins- & Relatietherapeute

Jozefien Sommerijns

Klinisch Psychologe voor Kind, Jeugdige & Gezin Psychodynamisch Kinderpsychotherapeute i.o.

Laura Van Baelen

Klinisch Orthopedagoge

Sarah Mangelschots

Klinisch Psychologe voor Kind, Jeugdige & Gezin Psychodynamisch Kinderpsychotherapeute

Als Klinisch Psychologe en Psychotherapeute leg ik me erop toe richting te geven aan kinderen, jongeren en ouders. Het gedrag van mensen fascineert me op veel vlakken. De impact van onze psyche – hoe we denken, hoe we ons voelen – op ons gedrag wordt naar mijn mening nog vaak onderschat. Zeker bij kinderen en jongeren. Deze miskenning leidt vaak tot psychische problemen. Ik help kinderen of jongeren die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling, door samen inzicht te verwerven in hun gedrag, zodat het leven voor ieder binnen het gezin opnieuw comfortabel wordt.

Een ruim opgebouwde ervaring in het hulpverleningsveld in Noord-Limburg maakt dat we met Psyche Plus beroep kunnen doen op een uitgebreid connectienetwerk. Hierdoor kunnen we gericht samenwerken en trajecten blijven opvolgen. Bovendien hebben we een goed zicht op de hiaten binnen het huidige hulpverleningslandschap in de regio. Een te hoge drempel naar professionele zorgverlening is er daar één van. Daarop willen we met Psyche Plus als kleinschalige en persoonlijke praktijk een antwoord bieden.

Diploma's

2024
Fortior Utrecht
Emotionele ontwikkeling van mensen met autisme a.d.h.v. SEO-R²
2023
ECLG Leerlingenzorg
Verdiepingstraining Executieve functies in de klas

2020
Pearson Academy Amsterdam
Conversietraining intelligentieonderzoek a.h.v. WPPSI-IV-NL

2018
Pearson Academy Eindhoven
Conversietraining intelligentieonderzoek a.h.v. WISC-V-NL

2010 
Pearson Academy Amsterdam
Opleiding Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen en jongeren a.h.v. NEPSY-II-NL

2004-2007
KU Leuven
Gespecialiseerde Studies in de Psychodynamische
Kinderpsychotherapie

1997-2002
KU Leuven
Licentiaat in de Psychologie – Klinische Psychologie,
optie Kind, Jeugdige & Gezin

1991-1997
Sint-Hubertuscollege Neerpelt
Latijn-wiskunde

Werkervaring

2017-heden
Psyche Plus Lommel
praktijkeigenaar & ambulante consultaties als kinder- & jeugdpsychologe

2011-2021
Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Lommel
ambulante consultaties als kinder- & jeugdpsychologe

2002-2017
Privépraktijken kinderpsychiatrie
Neerpelt, Hasselt, Mol
ambulante consultaties als kinder- & jeugdpsychologe

2007-2011
Mariaziekenhuis Noord-Limburg Overpelt projectcoördinator Therapeutisch Project Noord-Limburg

2005-2007
Provinciaal Instituut ION Lommel
psychologe intern zorgbeleid

2003-2005
Mariaziekenhuis Lommel & Polikliniek
P.Z. Asster Sint-Truiden
ambulante consultaties als kinder- & jeugdpsychologe

2002-2004
KU Leuven – Faculteit Psychologie, Centrum voor Dieptepsychologie
wetenschappelijk medewerkster (B.A.P.)

Lid van

Psychologencommissie: erkenningsnummer 802105595 

Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen 

Belgische Federatie van Psychologen 

Psychologenkring Noord-Limburg

Visumnummer Klinisch Psycholoog: 265171

Riziv-nummer: 7-04046-77-000

Publicaties

2007
Gezelschapsspelletjes in een kindertherapie: Het omgaan met en wijzigen van spelregels als expressie van een innerlijke dynamiek.
Specialisatieverslag postacademische opleiding KU Leuven, o.l.v. Prof. Dr. P. Meurs

2004
Fontaine, J., Mascagni, T., Mangelschots, S., Kittel, F., & Godin, I. (2004).
Impact of organisational changes and resulting job stress on somatization, biology and absenteeism.
Brussels, Belgium: Belgian Science Policy

2003
Kittel, F., Fontaine, J., Mangelschots, S., & Godin, I. (2003). Stress and health indicators.
How to explain gender inequalities? The Somstress study.
Annual European Health Psychology Society Congress, Koss, Greece

2002
Parentale maturiteit van hulpbehoevende bejaarde ouders:
Verdere ontwikkeling en validering van een nieuw vignetteninstrument.
Eindverhandeling academische opleiding KU Leuven, o.l.v. Prof. Dr. A. Marcoen

Laure Rubens

Orthopedagoge & Seksuologe
Gezins- & Relatietherapeute

Als orthopedagoge, seksuologe en gezinstherapeute versterk ik sinds het voorjaar 2017 met veel enthousiasme het Psyche Plus-team. Hier begeleid en ondersteun ik voornamelijk kinderen, jongeren en hun gezin of familie in hun zoektocht naar verandering. Het eigen verhaal en de beleving van deze kinderen, jongeren en gezinnen vormen hierbij steeds het uitgangspunt.

Wanneer het voortschrijven aan dit verhaal niet meer vanzelfsprekend verloopt, zwaar begint te wegen of misschien zelfs dreigt vast te lopen, kan het helpend zijn om dingen vanuit een nieuw perspectief of vanop een afstand te bekijken en te exploreren. Samen zoeken naar en uitspreken van welke wegen hen tot op dit punt brachten, welke thema’s en gebeurtenissen gaandeweg op hun pad verschenen en welke richting men als persoon en/of als gezin verder uit wil, kan hierbij reeds verhelderend werken. Door verder samen op pad te gaan, verhaallijnen verder uit te klaren en elkaar te ontmoeten met respect voor ieders tempo, kwetsbaarheden en kwaliteiten, vinden we vaak antwoorden en nieuwe inzichten. Vandaaruit kunnen er nieuwe mogelijkheden en inspiratie ontstaan waardoor het schrijven van een volgend hoofdstuk vaak weer eenvoudiger, opgeluchter, spontaner en met meer vertrouwen gebeurt. 

Diploma's

2024
Fortior Utrecht
Emotionele ontwikkeling van mensen met autisme a.d.h.v. SEO-R²

2012-2016
Vzw Rapunzel Diest
Therapieopleiding Relatie- en Gezinstherapie

2007
Vzw Kern Sint-Niklaas
Opleiding Geweld in het gezin

2006
Sensoa Antwerpen
Opleiding Introductie seksueel misbruik

2002-2004
KU Leuven
Licentiaat in de Familiale en Seksuologische
Wetenschappen

1999-2003
KU Leuven
Academische lerarenopleiding Pedagogische
Wetenschappen

1997-2002
KU Leuven
Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen,
Optie Orthopedagogiek

1991-1997
Sint-Hubertuscollege Neerpelt
Latijn-wiskunde

Werkervaring

2017-heden
Psyche Plus Lommel
ambulante consultaties als orthopedagoge en gezinstherapeute

2008-heden
Mariaziekenhuis Noord-Limburg Overpelt
ambulante consultaties als orthopedagoge en binnen de diensten pediatrie en oncologie

2012-2015
Privépraktijk kinderpsychiatrie Neerpelt
ambulante consultaties als orthopedagoge

2012-2013
SPIL Hasselt
projectcoördinator Observatorium voor jonge kinderen met een bedreigde hechting

2005-2012
Vzw Zijn Brussel
stafmedewerkster Beweging tegen geweld binnen vertrouwensrelaties

Lid van

Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen

Belgische Vereniging voor Relatie- &
Gezinstherapie & Systeemcounseling

Visumnummer Klinisch Orthopedagoog: 305394

Publicaties

2016
De wolf en de therapeut. De wolf in de therapeut.
Eindverhandeling therapieopleiding vzw Rapunzel

2004
Drie psychoanalytische paradigma’s omtrent partnerschap en relatietherapie.
Eindverhandeling academische opleiding KU Leuven, o.l.v. Prof. Dr. P. Meurs

2002
Tevredenheidsonderzoek bij jongeren geplaatst in een begeleidingstehuis binnen de BJB.
Eindverhandeling academische opleiding KU Leuven, o.l.v. Prof. Dr. W. Hellinckx & Prof. Dr. A. De Munter

Jozefien Sommerijns

Klinisch Psychologe voor Kind, Jeugdige & Gezin Psychodynamisch Kinderpsychotherapeute i.o.

Als kinder- en jeugdpsychologe richt ik mij op de leefwereld van het kind, de jeugdige en zijn gezin. Elke ouder wil niets liever dan zijn kind gelukkig zien. Toch kunnen er moeilijkheden optreden waardoor het kind of de jongere zich angstig of verdrietig voelt. Soms lossen de problemen zich niet vanzelf op. In Psyche Plus trachten we samen opnieuw grip te krijgen op de situatie. Ik help kinderen en hun gezin op zoek te gaan naar het begrijpen van dit vastlopen. Inzicht biedt namelijk ook vaak uitzicht. Zo kunnen we, in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect, bouwen aan oplossingen op maat. Het uiteindelijke doel van de begeleiding is om de levenskwaliteit van het kind en het gezin te verbeteren.

Diploma's

2020
Allegre Expertisecentrum
Basisopleiding Acceptance & Commitment therapy

2017
CGG-SP
Vorming Suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders

2013-2018
KU Leuven
Master in de Psychologie,
Klinische & Gezondheidspsychologie,
optie kinderen & adolescenten

2006-2012
Sint-Jan Berchmanscollege Diest
Sport-Wetenschappen

Werkervaring

2019-heden
Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Lommel
ambulante consultaties als kinder- & jeugdpsychologe

2018-heden
Psyche Plus Lommel
ambulante consultaties als kinder- & jeugdpsychologe

2017-2018
Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Lommel
ambulante consultaties als stagiaire kinder- & jeugdpsychologie 

2016
UZ Leuven – Kinderpsychiatrie (angst- & ticstoornissen)
ambulante consultaties als stagiaire kinder- & jeugdpsychologie

Lid van

Psychologencommissie: erkenningsnummer 942119466

Belgische Federatie van Psychologen

Visumnummer Klinisch Psycholoog: 263213

Publicaties

Detecting abrupt changes in emotional inertia.
Eindverhandeling academische opleiding KU Leuven,
o.l.v. Prof. Dr. E. Ceulemans, m.m.v. Jed Crabieto

Laura Van Baelen

Klinisch Orthopedagoge

Als klinisch orthopedagoge richt ik mij op de ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun gezin. Groeien is een uitdaging waarbij extra ondersteuning nodig kan zijn. Er kunnen moeilijkheden optreden op verschillende gebieden. Denk maar aan faalangst, moeilijkheden in omgang met anderen, leer- of concentratieproblemen, gedragsproblemen, … . Samen gaan we op een oplossingsgerichte manier op zoek naar de krachten en vaardigheden die nodig zijn om met de lastige situatie en specifieke noden om te gaan, zodat verder ontwikkelen weer mogelijk wordt. Gedurende dit proces hecht ik veel belang aan wederzijds respect, vertrouwen en goede communicatie.

Diploma's

2018-2019
CVO Limlo Diepenbeek
Speficieke lerarenopleiding

2013-2018
KU Leuven
Master in de Pedagogische Wetenschappen, optie Orthopedagogiek

2007-2013
WICO St.-Jozef Lommel
Humane Wetenschappen

Werkervaring

2021-heden
Psyche Plus Lommel
ambulante consultaties als orthopedagoge

2020-heden
Ondersteuningsnetwerk Noord-Limburg
ondersteuning in regulier onderwijs

2018-2021
Speciale Basisschool Pallieter Pelt
pedagogisch team buitengewoon en regulier basisonderwijs

2018
BC St.-Elisabeth Wijchmaal
pedagogische thuisbegeleiding

2017-2018
CIG De Zeshoek Lommel
stage stafmedewerker

2013-2017
Alvinnenberg Leuven
vrijwilligerswerk in begeleiding van personen met mentale beperking en/of autismespectrumstoornis

2013-2016
Autisme Limburg
vrijwilligerswerk speelpleinwerking voor kinderen met autismespectrumstoornis

Lid van

Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen

Visumnummer Klinisch Orthopedagoog: 296438

Publicaties

2018
‘Samen sterker op de klasvloer’ in het basisonderwijs via co-teaching. Het perspectief van personeel uit het buitengewoon basisonderwijs.
Eindverhandeling academische opleiding KU Leuven, o.l.v. Prof. Dr. Katja Petry

laura van baelen headshot