• Michiel Jansplein 38
    3920 Lommel
    info@psycheplus.be
    + 32 11 74 66 73

Trajecten

Op basis van onze bevindingen tijdens het intakegesprek zetten we een vervolgtraject voor jou op. 

Dit kan bestaan uit:

Individuele psychotherapie

Voor kinderen, jongeren & jongvolwassenen van 3 tot 25 jaar.

We gaan samen op zoek naar een manier om de moeilijkheden te verminderen. Afhankelijk van de leeftijd werken we met gesprek, spel, tekeningen, … Ouders worden steeds nauw betrokken bij de begeleiding. Dit kan in de vorm van oudergesprekken of gezinstherapie.

Psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen en jongeren

Binnen de brede waaier van psychodiagnostisch onderzoek richt Psyche Plus zich hoofdzakelijk op belevingsonderzoek en functioneel onderzoek.

Informatie over het schoolse functioneren van je kind is belangrijk om ons diagnostische beeld volledig te kunnen krijgen. Daarom staan we achter een nauwe samenwerking met de school en/of het CLB. Soms is een schoolobservatie hierbij noodzakelijk: we observeren in de klas hoe je kind met leersituaties en klasgenoten omgaat.

Indien nodig wordt, na overleg, doorverwezen naar een kinderpsychiater voor diagnosestelling of inschatting van noodzaak aan medicamenteuze ondersteuning.

Gezinstherapie

Voor enkele of alle gezinsleden.

Binnen gezinstherapie worden gezinsdynamieken zichtbaar gemaakt. We trachten ontstane onevenwichten te herstellen. De rol van elke speler binnen het gezin wordt hierin belicht.

Ouderbegeleiding

Voor één of beide ouders.

Binnen ouderbegeleiding bieden we je inzicht in het gedrag en de ontwikkeling van je kind. Daarbij nemen we je rol als ouder onder de loep. We reiken oplossingen aan voor de problemen die zich stellen of we zoeken andere manieren om ermee om te gaan.

Groepstrainingen

Assertiviteitstraining voor kinderen van 9 t.e.m. 12 jaar

Oudertraining voor ouders van kinderen met AD(H)D

Meer informatie over de trainingen vind je hier.